About Us

Về chúng tôi!

DENKA ESTOP VIỆT NAM được thành lập vào năm 2017 và là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được DENKA Nhật Bản và ESTOP Singpapore ủy quyền phân phối sản phẩm của DENKA, ESTOP.

Chúng tôi đã chọn lọc tính năng, cân nhắc sự phù hợp và tính hiệu quả của tất cả các sản phẩm trước khi cung ứng ra thị trường. Với những giá trị cốt lõi và định hướng phát triển bền vững trong tương lai, chúng tôi tự tin là đơn vị tiên phong trong ngành công nghiệp vật liệu xây dựng nước nhà.

CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, AN TOÀN là 3 tiêu chí DENKA ESTOP VIỆT NAM đặt lên hàng đầu cho các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp bởi chúng tôi hiểu sự bền vững của các công trình chính là yếu tố quan trọng quan trọng nhất xây dựng hình ảnh và sự uy tín của chúng tôi.